Big Brother Awards 2021

Afl 7. - Coronatoegangsbewijs - Barbara Oomen

Episode Summary

Met het coronatoegangsbewijs moet je kunnen aantonen dat je getest, gevaccineerd of genezen bent van COVID-19. De invoering daarvan is onvoldoende onderbouwd door de minister van Volksgezondheid. En daarmee wint hij de Publieksprijs dit jaar. Een genuanceerd gesprek met Barbara Oomen over corona en het beperken van onze burgerrechten.

Episode Notes

Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom.

Wij zetten elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast:

In deze 8-delige serie maak je kennis met de grootste privacyschenders van afgelopen jaar.

Misschien heb jij wel op de winnaar van de Publieksprijs gestemd en een vakjury deelde de Expertprijs uit.

Maar Bits of Freedom reikt ook elk jaar een Felipe Rodriguez Award uit, deze geven we aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten.

Met het coronatoegangsbewijs moet je —om locaties binnen te komen— kunnen aantonen dat je getest, gevaccineerd of genezen bent van COVID-19. De invoering van deze maatregel is onvoldoende onderbouwd door de minister van Volksgezondheid. En de regel wordt steeds verder uitgebreid, zonder aanvullende onderbouwing. Tot slot er is geen perspectief op afschaffing, terwijl er wél een inbreuk op onze privacy plaatsvindt. Genoeg reden voor duizenden mensen om op de minister van Volksgezondheid te stemmen, waarmee hij de Big Brother Awards Publieksprijs in de wacht heeft geslepen.

We hebben in deze aflevering een genuanceerd gesprek met hoogleraar Barbara Oomen over de coronacrisis en het beperken van onze burgerrechten.

Het transcript van deze aflevering lezen? Kijk dan op https://2021.bigbrotherawards.nl/podcasts/coronatoegangsbewijs

Host: Inge Wannet
Productie: Randal Peelen
Transcriptie: Silvia